3 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΣΓΜΕ ΠΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το ν/σ για την Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις,  είναι κομμάτι του «Νέου σχολείου», είναι ένα νομοσχέδιο ΒΑΘΙΑ ΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟ, κλειδί για την επίτευξη των στόχων ΕΕ και κεφαλαίου για τη δημιουργία φθηνού εργατικού δυναμικού και μάλιστα σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, και οξυμένων αντιθέσεων – ανταγωνισμών.