13 Νοεμβρίου 2014

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΣΗΣ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
(Αµφιτρίτης & Ιωάννου Θεολόγου, Παλαιό Δηµαρχείο Ζωγράφου)


Ζωγράφου,  10-11-2014                                                   Aρ. Πρωτ.: 43

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς:  κ.κ. 1. Δήµαρχο Ζωγράφου
2. Πρόεδρο  Δηµοτικού Συµβουλίου
3. Δηµοτικές Παρατάξεις
4. Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Δ.Ε.Π.

Κοιν.:         Α΄/θµια  Σχολική Επιτροπή
Β΄/θµια  Σχολική Επιτροπή
Α΄ Σύλλογο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
ΣΤ΄  ΕΛΜΕ Διευθύνσεις Σχολείων
Συλλόγους Γονέων και ΚηδεµόνωνΕπ ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων σας και της πρόσφατης συναντήσεως µε τους προέδρους  των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων, δια του παρόντος σας υπενθυµίζουµε πως, παρά το γεγονός  ότι στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήµου Ζωγράφου  έχουν,  από  ετών,  κυριολεκτικά συσσωρευτεί  δεκάδες υποµνήµατα από τις διευθύνσεις και από τους συλλόγους γονέων των σχολείων της περιοχής  µας σχετικά  µε τα  προβλήµατα που  αντιµετωπίζουν  τα  σχολικά  τους συγκροτήµατα, δυστυχώς ελάχιστα έχουν γίνει µέχρι σήµερα προς την κατεύθυνση της επίλυσής τους µε συνέπεια, τα σοβαρά προβλήµατα που επηρεάζουν, τόσο  την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και τις ζωές των παιδιών µας, να διαιωνίζονται.
Ήδη  και επανερχόµενοι  στο  από  5-11-2014,  υπόµνηµά µας µε αριθµό πρωτοκόλλου 35, που δεν έτυχε της δέουσας ανταπόκρισης, δια του παρόντος, σας υπενθυµίζουµε τα βασικότερα εξ αυτών :
Στα 1ο    19ο    δηµοτικά σχολεία,  αν και νεότευκτα, δεν έχει προβλεφθεί  η
τοποθέτηση  στεγάστρου  στην είσοδο, ενώ  δεν  λειτουργούν  και οι  βρύσες  στις τουαλέτες.
Από το 2ο  δηµοτικό σχολείο,  έχει ζητηθεί η µόνωση της ταράτσας, να τεθεί
σε  λειτουργία  το  µηχάνηµα ψύξης  -  θέρµανσης,  και  να  γίνει  στέγαστρο   στο κυλικείο.
Το  3ο    δηµοτικό  σχολείο,   από  τα παλαιότερα  σχολεία  της περιοχής  µας,
αντιµετωπίζει σοβαρότατα εγγενή προβλήµατα που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης,
µε κυριότερα, την επείγουσα  ανάγκη της ολικής ανακατασκευής του προ  50ετίας
χρονολογούµενου συστήµατος αποχέτευσης  και των τουαλετών,  της επίστρωσης αντιολισθητικού τάπητα στο επικίνδυνο άνω προαύλιο,  της αντιολισθητικής επεξεργασίας  µαρµάρων και µωσαϊκώντης αντικατάστασης των  πεπαλαιωµένων κιγκλιδωµάτων και του σοβατίσµατος και της βαφής των ήδη καταρρεουσών εξωτερικών επιφανειών.
Τα 4ο   δηµοτικό σχολείο  επίσης αντιµετωπίζει σοβαρά  προβλήµατα µε τις τουαλέτες,  που  συµπληρώνουν  3 έτη  από  την  κατασκευή τους  και  µε  την
ολισθηρότητα των προαυλίων χώρων και των δαπέδων.


Τα 5ο  και 6ο  δηµοτικά σχολεία χρειάζονται ανακατασκευή στις τουαλέτες και στις βρύσες και αποκατάσταση των ολισθηρών  δαπέδων  και προαυλίων και εκσυγχρονισµό ηλεκτρολογικού δικτύου.
Τα 8ο   και 12ο    δηµοτικά σχολεία  χρειάζονται ανακατασκευή στις τουαλέτες του  2ου    ορόφου,  αντιµετωπίζουν  πρόβληµα  µε  την  καταρρέουσα  οροφή   στην
αίθουσα  τελετών, µε την πρόσβαση  ατόµων µε κινητικά προβλήµατα σε πολλούς χώρους  του σχολικού συγκροτήµατος, θέµατα ασφάλειας, υγιεινής από περιστέρια
και τρωκτικά αλλά και υγείας από την κυκλοφορία των λεωφορείων,  ενώ και εδώ
απαιτείται η αποκατάσταση των ολισθηρών δαπέδων και προαυλίων.
Το 1ο  γυµνάσιο - λύκειο αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα λόγω της έλλειψης
µόνωσης της αίθουσας  του γυµναστηρίου, ολισθηρότητας  του προαυλίου χώρου, έλλειψης  επαρκούς   φωτισµού   και  φύλαξης αλλά  και  µε  τις  πεπαλαιωµένες τουαλέτες..
Στο 3ο  γυµνάσιο - λύκειο απαιτείται να γίνει, αντιολισθητική επίστρωση των ολισθηρών  δαπέδων  και προαυλίων,  βαφή των αιθουσών  που έχουν πάνω από 8
έτη  να  βαφτούν,  αντιµετώπιση της  υγρασίας  στις  2  ηµιυπόγειες  αίθουσες   και επισκευή των σάπιων κιγκλιδωµάτων και της εξώθυρας.
Στο 4ο   γυµνάσιο λύκειο είναι απαραίτητη η ανακατασκευή στις τουαλέτες
των κοριτσιών,  πρέπει να τοποθετηθεί  στέγαστρο  από την κύρια είσοδο  έως τις εξωτερικές τουαλέτες, να επισκευαστούν οι αύλιοι χώροι και οι σαθρές κερκίδες, να γίνουν ελαιοχρωµατισµοί και να βελτιωθούν οι αθλητικές υποδοµές.
Το 5ο   γυµνάσιο, χρειάζεται   ανακατασκευή στο σύστηµα αποχέτευσης των τουαλετών, εξωτερική βαφή, ανακαίνιση της αίθουσας  τελετών και στεγανοποίηση
της στέγης του κυρίου κτιρίου και της µικρής αίθουσας γυµναστικής, µε ταυτόχρονη αντικατάσταση της πόρτας.
Το 5ο   λύκειο έχει θέσει  αίτηµα αξιοποίησης  των λυόµενων  αιθουσών  και επισκευής του δαπέδου στο εργαστήριο φυσικής.
Τέλος, το 6ο   γυµνάσιο λύκειο αντιµετωπίζει και αυτό προβλήµατα µε τις
τουαλέτες, τις πόρτες, το προαύλιο,  χρειάζεται αντικατάσταση των παραθύρων και των stop αλουµινίου, ενώ πρέπει να κατασκευαστεί και αµφιθέατρο.
Αν και τα προβλήµατα είναι πολλά και χρόνια,  είναι προφανές  ότι η αντιµετώπισή τους, ιδίως  αν προηγηθούν  άµεσα όσα  άπτονται της ασφάλειας και
της υγιεινής (τουαλέτες,  προαύλια), βρίσκεται σαφώς  εντός  των δυνατοτήτων  του
Δήµου. Στο πλαίσιο δε και των τελευταίων χρηµατοδοτήσεων που δηµιουργούν την οικονοµική επάρκεια αντιµετώπισης των προβληµάτων αυτών, απαιτείται ο Δήµος Ζωγράφου  και οι  τεχνικές υπηρεσίες  του  να  αναλάβουν  άµεσα δράση  ώστε  η τρέχουσα  σχολική  χρονιά  να  είναι και η τελευταία που  βρίσκει τα σχολεία  του Ζωγράφου αντιµέτωπα µε αυτά τα χρόνια προβλήµατα.
Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Δήµου Ζωγράφου,  ενώνουµε τη φωνή  µας µε τις  φωνές  των  φορέων   των  σχολικών  κοινοτήτων  καθώς  και χιλιάδων  γονέων  και παιδιών  και ευλόγως  αναµένουµε, οι σχολικές µονάδες  του Δήµου Ζωγράφου,  να τύχουν επιτέλους δέουσας  επιµέλειας και φροντίδας  από τον καθ ύλη αρµόδιο Δήµο Ζωγράφου και τις υπηρεσίες του.

Για Το  Δ.Σ.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΑΚΑΤΟΥ                                ΣΠΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ