19 Ιουλίου 2013

ΑΣΓΜΕ: Όχι στο «νέο» σχολείο κυβέρνησης - Ευρωπαϊκής Ένωσης - επιχειρηματικών ομίλων, στο σχολείο της μαθητείας και της τζάμπα εργασίας.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Μαθητών Περιφέρειας Αττικής καταγγέλλει την κυβέρνηση που ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου με τις απολύσεις στο δημόσιο, προχωρά σε απολύσεις σχολικών φυλάκων, καθαριστριών και εκπαιδευτικών από την τεχνική εκπαίδευση. Οι 2500 εκπαιδευτικοί που σήμερα απολύονται είναι μόνο η αρχή καθώς το Σεπτέμβρη άλλοι 7500 εκπαιδευτικοί θα απολυθούν ή θα μετακινηθούν εκτός εκπαίδευσης.
Είναι προφανές ότι μέσα στο “success story” και στα πλαίσια της ανάπτυξης που ευαγγελίζονται, η μόρφωση των παιδιών μας αποτελεί βαρίδι.