1 Μαΐου 2013

«Ερωτήματα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ζωγράφου προς απάντηση καθώς και αιτήματα για άμεσες ενέργειες σχετιζόμενες με τις προκηρυχθείσες εργολαβίες για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Ζωγράφου».


ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ζωγράφου, 8 -4-2013                                            Αριθμός Πρωτοκόλλου 25

Προς :        
1.      τον Δήμαρχο Ζωγράφου, κο Κωνσταντίνο Καλλίρη
2.      τον Αντιδήμαρχο Υποδομών, Προγραμμάτων και  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  κο Αγησίλαο Παπακωνσταντίνου
 Κοινοποίηση προς :       
1.      τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
2.      την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
3.      την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή
4.      τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων

ΘΕΜΑ : «Ερωτήματα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ζωγράφου προς απάντηση καθώς και αιτήματα για άμεσες ενέργειες σχετιζόμενες με τις προκηρυχθείσες εργολαβίες για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Ζωγράφου».


Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Ερώτημα 1ο Δια της παρούσας ζητούμε καταρχήν να μας ενημερώσετε επισήμως για τα δεδομένα που υφίστανται σχετικά με τη δεύτερη εργολαβία του 2012, ήτοι εν πολλοίς, πότε αυτή θα ξεκινήσει, τι προϋπολογισμό θα έχει, ποια έργα θα προβλέπει για κάθε σχολικό συγκρότημα καθώς και για τον προβλεπόμενο χρόνο περάτωσής της.
Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της ενημέρωσης που είχαμε μέχρι σήμερα, η δεύτερη εργολαβία θα εκκινούσε αμέσως με το πέρας της πρώτης εργολαβίας του έτους 2012 δεδομένου ότι άπασες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, αναμενόταν να ολοκληρωθούν εντός του Απριλίου 2013.

Ερώτημα 2ο Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ζωγράφου, ζητά να ενημερωθεί για το αν έχει προγραμματιστεί να δημοπρατηθεί και νέα εργολαβία για τη συντήρηση και τη βελτίωση των υποδομών των σχολικών κτιρίων, εντός του έτους 2013.

Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αίτημα 1ο Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση αιτείται, ενόψει οιασδήποτε επικείμενης δημοπρατήσεως, να καταγραφούν προηγουμένως από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, όλα τα προβλήματα και οι ελλείψεις των σχολικών συγκροτημάτων και να χωρήσει εμπεριστατωμένη έκθεση, η οποία θα πρέπει και να μας κοινοποιηθεί, σχετικά με αυτά, το κόστος τους και τον προγραμματισμό των προς υλοποίηση έργων εντός του έτους 2013.
Αίτημα 2ο Για την ορθή αξιολόγηση των προβλημάτων, θεωρούμε απαραίτητο να ληφθούν προηγουμένως υπόψη τα ήδη κατατεθέντα υπομνήματα των συλλόγων, των Σ.Σ.Κ., και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ζωγράφου. Τα υπομνήματα αυτά θα πρέπει να τύχουν ειλικρινούς και αποτελεσματικής ανταποκρίσεως, με προτεραιότητα στα θέματα της υγιεινής και της ασφάλειας των παιδιών (λ.χ. τουαλέτες, ολισθηρά προαύλια κ.α.)
Αίτημα 3ο  Ζητούμε να αξιοποιηθεί ο ακάλυπτος χώρος επί της οδού Ιοκάστης παραπλεύρως των 8ου και 15ου Δημοτικών Σχολείων με τη δημιουργία βοτανικού κήπου.
Αίτημα  4ο    Ζητούμε να λειτουργήσει άμεσα ο συναγερμός στο ΕΠΑΛ και
Αίτημα 5ο Ζητούμε να γίνει αίτηση αρμοδίως και να ακολουθήσουν στοχευμένες ενέργειες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση των 1ου και 19ου Δημοτικών Σχολείων, με το δίκτυο του αγωγού φυσικού αερίου.
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων - και χωρίς ουδόλως να θέτουμε σε δεύτερη μοίρα και τα υπόλοιπα σοβαρότατα προβλήματα που αναδείξαμε ενώπιον υμών κατά το πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο - φρονούμε ότι περί των ανωτέρω, θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες ενέργειες εκ μέρους σας, δι’ ο και αναμένουμε τις εμπεριστατωμένες απαντήσεις και θέσεις σας.
Για το Δ.Σ.

     H πρόεδρος,                                                                Ο γραμματέας,
 Ελευθερία Διακάτου                                                       Σπύρος Ζούμπος