1 Μαΐου 2013

«Σύνθεση του νεοσύσταστου Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ζωγράφου κατόπιν των εκλογών της 27ης-3-2013».


ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  Ζωγράφου, 8 -4-2013                          Αριθμός Πρωτοκόλλου 24

 Προς :         1. τον κύριο Δήμαρχο Ζωγράφου
                    2. τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
                    3. την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή
                    4.    την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

    

ΘΕΜΑ : «Σύνθεση του νεοσύσταστου Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ζωγράφου κατόπιν των εκλογών της 27ης -3-2013».

Δια της παρούσας σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των πρόσφατων εκλογών της 27ης-3-2013 και έπειτα από σχετική συνεδρίαση, συνεστήθη σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ζωγράφου, το και οποίο έχει ως εξής :

Πρόεδρος                   Ελευθερία Διακάτου
Αντιπρόεδρος              Γεώργιος Ποδηματάς
Γραμματέας                Σπύρος Ζούμπος
Ταμίας                        Μαρία Τσιγώνη
Ειδικός γραμματέας     Ηλίας Μηλιώτης
Μέλος                         Ελένη Σοφιανού
Μέλος                         Χαρίσης Παπαγεωργόπουλος


Το νέο διοικητικό συμβούλιο προσβλέπει στη γόνιμη συνεργασία σας.

                                                   Για το Δ.Σ.

     H πρόεδρος,                                               Ο γραμματέας,
Ελευθερία Διακάτου                                      Σπύρος Ζούμπος