17 Δεκεμβρίου 2014

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ......α

  
την ΠΕΜΠΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα 20.30μ.μ

θα πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρώτο στην ημερήσια διάταξη θέμα είναι:

  ΠΑΙΔΕΙΑ

Καλούμε τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων, τους γονείς, τους μαθητές και 
εκπαιδευτικούς 
στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη, για να ακουστούν τα προβλήματα και οι θέσεις μας.

 Το  Δ.Σ.