10 Φεβρουαρίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΣΓΜΕ 18/ 01/2014

Η κυβέρνηση με την 1900089/Γ1/10-12-2013 έρχεται να καθορίσει τις διαδικασίες για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τις σχολικής μονάδας Η ΑΣΓΜΕ εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε επισημάνει ότι η αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του νέου αυτόνομου αποκεντρωμένου σχολείου, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών.