11 Δεκεμβρίου 2013

To My school δεν είναι το δικό μας σχολείο!!

Το Υπουργείο Παιδείας, όπως και κάθε Υπουργείο, επιθυμεί να «βάλει τάξη» ή αλλιώς να «εξορθολογίσει» τα του οίκου του. Βέβαια, αλλιώς καταλαβαίνουμε εμείς την «τάξη» και αλλιώς το Υπουργείο, που είναι ο φορέας υλοποίησης όλων αυτών των αντι-εκπαιδευτικών αλλαγών που βιώνουμε στο πετσί μας, ιδίως μέσα στην κρίση. Για τον λόγο αυτό προχωράει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων ικανής να μπορεί να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που έχει ανάγκη, προκειμένου ΕΓΚΑΙΡΑ και ΑΥΤΟΜΑΤΑ να μπορεί να συμπτύσσει τμήματα, να συγχωνεύει σχολεία, να κατανέμει το προσωπικό των σχολείων (κάνοντάς το λάστιχό), για να μας φέρνει προ τετελεσμένων. Να χειραγωγεί τους εκπαιδευτικούς, με τη λογική είτε του καρότου είτε του μαστίγιου, βλ. (Αυτό)ξιολόγηση. Αναλυτικά